Op de nieuwe website Uptown Sloterdijk vind je alles over wat er nu en dadelijk gebeurt in dit dynamische gebied.


Lees meer...

MO*town is begonnen als een tender. Oftewel, een zogenaamde “prijsvraag-fase” bij de gemeente Amsterdam.


Lees meer...

Jolijn is de architecte van gebouw ‘Track 6’. Een interview met haar over het intieme en karakteristieke hof van dat gebouw, tot en met natuurinclusief bouwen.


Lees meer...

Danny van Kessel werkt samen met MO-ers aan het gebouw Track 9a. Over de toegevoegde waarde van mede-opdrachtgeverschap, groen en goede openbare ruimte.


Lees meer...

In een intentieovereenkomst is afgesproken om van Amsterdam Sloterdijk een “modern station te maken dat klaar is voor de toekomst”.


Lees meer...