Tijdlijn

Stappen die we genomen hebben en gaan nemen

We zijn super enthousiast over het plan dat we samen met de MO*towners aan het maken zijn. In de onderstaande tijdlijn nemen we jullie mee in de ‘making of’ én de stappen die de komende tijd gaan nemen voor de MO*gebouwen Track 6 en 9a.

Track 8 ontwikkelen we niet in mede opdrachtgeverschap. De prognose is dat we daarmee medio 2020 in verkoop gaan en dat de start bouw en oplevering gelijk oplopen met die van Track 6 en 9a.

januari

2019

De MO-ers van het eerste uur richten samen de vereniging MO*town op.

februari

2019

Opstellen collectief Programma van Eisen: Waar moeten de gebouwen Track 6 en 9a in ieder geval aan voldoen?
En vervolgens de architectenkeuze.

maart – juni

2019

Samen met de architecten een ontwerp maken: het Voorlopig Ontwerp.
Samen ook het energieconcept bepalen.

juli

2019

Vanaf nu kan je jouw plek binnen Track 6 en 9a kiezen.
Bepaal ook de grootte van je woning: je kan “units” koppelen, horizontaal én verticaal.

augustus – december

2019

Samen met de architecten werk je het ontwerp verder uit: het Defintief Ontwerp.
Bepaal je buitenruimte en de plek van je ramen.
Maak het ontwerp van je woning: eerst een schets en daarna een definitieve indeling.
Financiële toets of de indeling valt binnen de taakstelling.
Samen met de andere MO*ers bepaal je de afwerking van de algemene ruimtes.

december – april

2019/2020

De woning wordt helemaal uitgetekend voor de omgevingsvergunning en de koop- en aannemingsovereenkomst.

januari

2020

Hypotheekofferte aanvragen.

mei

2020

De omgevingsvergunning wordt ingediend.
Sluiten van koop- en aannemingsovereenkomst.

Vanaf juni

2020

Afwerkingen in je woning kiezen: type binnendeuren, tegels, afwerking van wanden (indien je dit wenst).
Bepalen van de kleuren van de algemene ruimtes.

Tweede kwartaal

2020

Als er voldoende woningen zijn verkocht en we hebben een onherroepelijke omgevingsvergunning, dan ga je naar de notaris voor het passeren van de koopakte, splitsingsakte en de hypotheekakte.
Bij de notaris maak je de keuze voor afgekochte erfpacht of jaarlijkse canon.

In

2020/2021

Keuzes maken: vloerafwerking, inrichting, gordijnen, verlichting.
Eventueel keuken, met name materiaal en kleur, want de aansluitpunten liggen al wel vast.

Medio

2021

Prognose start bouw.

Eind

2023

Prognose oplevering.